Renovera & ombyggnation i lägenhet

Alla ombyggnation ska anmälas till styrelsen.

Ändringar av lägenheten som rör vatten, avlopp och ventilation måste ansökas om tillstånd/samycke, det gäller även rivning av väggar.


Notera att

  • Du som gör ombyggnationen är s.k. byggherre och har därmed ansvaret hur din entreprenad sköter och utför arbetet oavsett om du är hemma eller ej. Vid en ev juridisk tvist gentemot förening, granne, eller ny ägare till din lägenhet, så är det du som är ansvarig inte företaget. Som byggherre har du allt ansvar.
  • Som byggherre har du allt ansvar hur arbetet utförs om det uppstår någon form av skada är det du som är juridiskt ansvarig tillika att arbetet utför korrekt enligt byggbranschens direktiv.
  • Byggmaterial och avfall får inte förvaras i trapphuset eller någon annanstans i fastigheten.
  • Byggavfall får inte slängas i Miljörummet det räknas inte som grovsopor läs mer om avfall i Trivsel- och Ordningsreglerna.
  • Färg och andra miljöfarliga ämnen får absolut inte slängas i miljörummet - ej heller hällas i avloppet. Detta avfall måste du själv frakata bort till tillåten miljöstation. Lastpallar får absolut inte kastas i grovsoporna.

Tänk på dina grannar:

  • Det kan vara lyhört i huset och därför ska störande arbeten koncentreras till så få tillfällen som möjligt och får inte förekomma före kl 08.00 och efter kl 18.00 på vardagar. Inga arbeten får ske på helgerna.
  • Informera dina grannar om stundande renovering och hur länge arbetet beräknas pågå. Det ökar förståelsen för de störningar som det orsakar. Avisera med en tydlig lapp på anslagstavlan i god tid innan, minimum 3 dagar innan.
  • Om du måste stänga av vattnet tänk på att du även stänger av vattnet till närmaste granne. Av den anledningen är det ytterst viktigt att informera dina grannar om renoveringen.

Varför vill Föreningen besiktiga Din renovering?

Det är för allas bästa. Felaktigt utförda rördragningar kan innebära stora och väldigt dyra vattenskador, både för den som renoverat och för grannarna under. Idag är försäkringsbolagen hårda mot "hemmafixare" som slarvat med fuktskydd, eller andra vattenskador. En felaktigt genomförd dragning av elkablar kan till exempel innebära att föremål blir strömförande eller gnistbildning och därmed brandfara. Det gäller även ombyggnationer som inverkar på ventilationen, t.ex. installation av pax-fläkt är totalt förbjudet samt att det ska var rätt ventilations don. Du blir även ansvarig efter en försäljning - den som köper din lägenhet kan dra dig inför domstol då kan det bli en mycket dyr ombyggnation.

Läs reglerna för ombyggnation och renovering här

Ansökan för ombyggnation.