Regler vid renovering av våtrum

Vid renovering av badrum och kök vill vi styrelsen hänvisa till PERs- och GVK-branschregler. Dessa regler finner du www.bkr.se under fliken fakta. Läs även andra berikande fakta på denna sida, såsom vem är behörig och checklista vi badrumsrenovering.

Kermikrådets branschregler för våtrum:

www.bkr.se/fileArchive/pdf/Branschregler web 2...

GVK: http://www.gvk.se/media/3470/Säkra Våt...

Ansvar

Som bostadrättsinnehavaren har ett ansvar att underrätta styrelsen om stundande renovering samt ansöka om tillstånd, vilket krävs vid renovering av badrum och kök, samt rivning av väggar eller annat som påverkar ventilationen. I ansökan ska det framgå vem som ska utföra arbetet (firman ska vara auktoriserad och följa gällande branschregler).

Vid renovering är du som bostadsrättsinnehavare ansvarig för vad som görs i din lägenhet – juridiskt sett är du byggherre. Styrelsen ska underrättas och ges tillträde för besiktning. Mellan föreningen och bostadsrättsinnhavaren finns en förbindelse som styrs av föreningens stadgar, ordningsregler samt andra regler. Det är bostadsrättsinnhavaren som ansvarar gentemot entreprenaden (vilket regleras genom avtal mellan er). Det finns således ingen juridisk koppling mellan bostadsrättsföreninen och byggutförare. Om renoveringen medför skada för bostadsrättsförenigen eller annan lägenhet, (t.ex. värme- vattenledning, ventilation etc, skadas) har man som bostadsrättsinnhavare ansvar att detta åtgärdas/återställs.

Mot bakgrund till ovanstående är det således viktigt att anlita auktoriserad firma se även till att de har försäkring samt F-skattesedel.

Att observera det är av vikt att kontollera att berört företag är försäkrad, om skulle ske något som påverkar arbetet och så att det drar ut på tiden och det ger dig extra kostnader så är det ett anspråk som du ska ställa till företaget. Se även över din egna försäkring att den gäller. På byggkeramikrådets hemsida www.bkr.se finner du tips på behöriga firmor.

Besiktningsprotokoll

Vid renovering av våtrum skall tätskikt och andra viktiga/känsliga delar genomföras enligt gängse regler från GVK. Utfört arbete skall granskas och godkännas av auktoriserad fackman. Utan dokumenterad granskning riskerar både föreningen och innehavare, tillika tidigare innehavare om lägenheten sålts efter renovering, få stå för samtliga kostander i samband med läckage. Föreningen skall ta del av granskningsprotokoll och godkännade av utförandet.

Besiktning

Styrelsen skall ges tillträde för besiktning både före och efter renoveringen. Dessutom är det viktigt att inkomma med certifikat, besiktningsprotokoll att allt är korrekt utför. Detta är ett värdedokument som tillhör lägenheten som ska finnas tillgänglig om det uppstår skada som kan härledas till kontruktionsfel eller dylikt.

Vid försäljning sker alltid en besiktning av lägenheten – just för att skydda den nya medlemmen från att drabbas att återställa fel/brister som ska utföras av den (säljare) som utfört arbetet.

Att vi ställer dessa krav är helt enkelt för att föreningen äger lägenheten och har ansvaret för fastigheten – som bostadsrättsinnehavare äger du bara nyttjanderätten.

Andra relaterade länkar

läs även

http://www.konsumentverket.se/lagar--regler/lagar/...

http://www.dagensjuridik.se/2013/12/kvinna-som-kop...