Andrahandsuthyrning

Javisst kan du göra det, men du måste ansöka om tillstånd från styrelsen i din förening. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens samtycke har du förverkat nyttjanderätten till lägenheten. Vid andrahandsuthyrning tas en avgift ut. Denna uppgår som mest till tio procent av det för året gällande prisbasbeloppet. Avgiften räknas ut för antalet månader som uthyrningen sker. 

När du hyr ut din bostad i andrahand ska du alltid ha föreningens el. hyresvärdens samtycke. Detta är mycket viktigt - utan tillstånd omedelbart måste vidta rättelse och be din hyresgäst att flytta och i sämsta fall tvångsförsäljning. Sök tillstånd i god tid. Styrelsen nekar sällan samtycke vid beaktansvärda skäl, till exempel:

  • Tillfälliga studier eller arbete på annan ort.
  • Provsammanboende.
  • Militärtjänstgöring.
  • Längre sjukhusvistelse eller annan rehabilitering.

OBS bifoga ev intyg eller antagningsbevis etc som styrker skäl att hyra ut i andrahand.

Kontakta styrelsen för att få en blankett för ansökan om andrahandsuthyrning. 

Hyresnivå

Från och med den 1 februari 2013 har en bostadsrättshavare rätt att ta ut en kostnadsbaserad hyra enligt lagen om uthyrning av egen bostad. Om en bostasrättshavare hyr ut en andra lägenhet har han eller hon bara rätt att ta ut kostnadsbaserad hyra för den första upplåtelsen.

Även efter lagändringen måste den som vill upplåta i andra hand ha samtycke av bostadsrättsföreningen eller alternativt ha tillstånd av hyresnämnden. (www.hyresnamnden.se)


Ansvar

Det är du som bostadsrättsinnehavare eller förstahandshyresgäst som har det yttersta ansvaret för bostaden. Du ansvarar bl.a. för att din hyra betalas i tid och att andrahandshyresgästen är skötsam och att hon/han följer de ordnignsregler som gäller.

Om din hyresgäst är störande kontaktar vi din som värd. Vi rekommenderar att du som hyresvärd tar hand om dina egna hyresavier och sköter betalningarna. Din hyresgäst betalar enklast in hyresbeloppet på ditt konto på varje månad. Tänk på att den ska betalas i förskott.

Andrahandshyresgästen har exklusiv rätt till lägenheten, vilket innebär att du som uthyrare inte har rätt att gå in i lägenheten utan tillåtelse. Om uthyraren behåller nycklar till lägenheten skall detta skrivas in i hyreskontraktet. Det enda tillfället när en hyresvärd har rätt till omedelbart tillträde är för att kontrollera brandrök och befarat vattenläckage.

Om du som uthyrare skall vistas utomlands under tiden som andrahandsupplåtelsen pågår, bör du ge i fullmakt åt en i Sverige boende person att företräda dig och ta emot uppsägning. Fullmakten ska även lämnas till fastighetsägaren alternativt bostadsrätts-föreningen.

Som hyresvärd ansvar du också för att personer som vistas i bostaden inte stör grannar eller på annat sätt uppträder olämpligt. Vid misskötsel eller ej erlagd avgift- eller hyresbetalning har föreningen rätt att säga upp hyresavtalet och du kan tvingas sälja om du inte vidtar åtgärder vid rättelseanmaning.


När kan styrelsen säga nej...

När kan styrelsen säga nej till en handhandsuthyrning - när vi har för högt antal som hyr ut i andra hand.  Vi ska inte överstiga 20 % av antalet innehavare, ca max 10 innehavare, då det blir inverkar på ansvarstagandet i huset. 

Namn på postboxen

Det är endast innehavarens namn som ska sitta på anslagstavlan och postbox. Både inneboende och andrahandshyresgäster bor c/o innehavarens namn.

Om namnlappen av någon anledning försvinner (ramlar bort) så ska det anmälas till styrelsen – det är endast styrelsen som sätter upp namnskyltar. Alla egna lappar och skyltar tas ner. Styrelsen har tagit ett beslut att det ska vara enheltigt.


Nedan finner du regler som gäller mellan

föreningen och innehavaren

innehavaren och hyresgästen