Gemensamma utrymmen

Brf Brännis 92 har flera gemensamma utrymmen i föreningen, vilka vi alla måste hjälpa till att hålla ordning och rena i för allas trevnad. För att hålla en hög trivsel är det därför viktigt alla följer och respekterar de ordningsregler som föreningen satt upp, vilka finns i dokumentet Trivsel- och ordningsregler, som du finner under fliken "Lagar, Trivsle- & ordningsregler".

Gemensamma anläggningar o. dyl. som ingår i månadsavgiften

  • Två trädgårdar med gill på respektive gård och trädgårdsmöbler.
    Bokningen av grill görs i källaren.
  • På gården finns det cykelställ och i källaren finns det ett cykelrum (nyckel erhålles mot deponi kontakta styrelsen för mer info).
  • På gården finns soptunnor för hushållssopor och i miljörummet (i gatuhuset) finns möjlighet till en begränsad källsortering enligt anvisningarna på dörren. Se även under fliken gemensamma utrymmen.
  • I källaren finns det en tvättstuga med 3 tvättmaskiner, en mangel, en torktumlare och ett torkrum.
  • Till varje lägenhet tillhör det ett vindsförråd.

För Ekonomisk- och teknisk förvaltning med felanmälan: se flik felanmälan.