Notera att enligt bostadsrättslagen och våra antagna stadgar § 37 Felanmälan: "Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning som föreningen svarar för i enlighet med bostadsrättslagen och dessa stadgar."


Ekonomisk förvaltning

SBC - Sveriges BostadsrättsCentrum

Kontakta SBC frågor rörande t.ex. avier
Margareta Söder tfn: 08-775 72 30
e-post: maragretha.soder@sbc.se


Kundtjänst Mån-Fre 7-21
tfn: 0771-72 27 22


Försäkring

Fastigheten är försäkrad hos Brandkontoret; försäkringen inkluderar ansvarsförsäkring för styrelsen.


Teknisk förvaltning

MFS Fastighetsservice AB

Felanmälan

Mån-Fre kl 8.00-16.00
FELANMÄLAN tfn: 08-645 17 00
Jourtelefon: 08-645 17 45
e-post: mfs@mfsfastighetsservice.se

hemsida: www.mfsfastighetsservice.se

Trappstädning:

MFS Fastighetsservice AB

Om du har synpunkter el klagomål kontakta styrelsen.


Tvättstugan

Felanmälan görs till MFS Fastighetsservice AB

Mån-Fre kl 8.00-16.00
FELANMÄLAN tfn: 08-645 17 00
Jourtelefon: 08-645 17 45
e-post: mf...@mfsfastighetsservice.se


Hissen

Hissen AB

Mån-Fre kl 7 -16
FELANMÄLAN: tfn 08-618 12 00
Jourtelefon: 08- 618 48 48


Kabel-TV & bredband:

Sappa tfn 0774-444 744
Stockholms stadsnät tfn 08-5012 20 10


Nyckelansvarig låssmed

Hornplans låsservice AB,

Ringvägen 17

Mån-Tor 8-17, fre 8-15,
tfn 08-668 68 78


Farliga istappar/snöras från taket:

MFS fastighetsservice 

Mån-Fre kl 8.00-16.00 
FELANMÄLAN tfn: 08-645 17 00 
Jourtelefon: 08-645 17 45
e-post: mfs@mfsfastighetsservice.se