Oönskad reklam

Med anledning av att det ibland ligger reklam m.m. på postens avställningshylla och/eller ovanför postboxarna ber vi dig som boende att respektera att inte lägga något där. Det är brevbärarens avställningshylla och den får inte blockeras samt att det utgör en brandrisk att det ligger papper i trapphuset.

Om du vill kan vi sätta upp en skylt på din postlåda att du inte önskar få reklam. Meddela oss per e-post så ordnar vi det.Vad gäller SvD Magasinet och DN bostadsbilaga så är den adresserad och den måste du själv avbeställa. Det gör du via deras hemsida www.svd.se respektive www.dn.se/ kundservice eller så ringer du till dem. Om du får annan oönskad adresserad reklam: kontakta företaget och be dem att upphöra med reklamutskick. Du kan registrera din adress mot reklam via Nixregistret adress och Statens Personadressregister SPAR  

Du kan även gå in på www.reklamfritt.se/ och bli medlem och där kan du stoppa olika sorters reklamutskick.
Om du trots allt får reklam

På DM-nämnden (Etiska nämnden för direktmarknadsföring) finner du diverse råd hur du kan stoppa reklam. Om du får reklam trots alla åtgärder - gör en anmälan till

DM-nämnden


Om du får reklam i din tidningsklämma är det ditt ansvar att det inte ligger kvar och utgör brandfara.