Fakta till mäklare

Mäklarbild på aktuellt objekt görs hos vår ekonomiska förvaltning SBC (Kundtjänst). Det gäller även frågor gällande pantsättning av objektet.

 • Juridisk person som köpare godkänns inte.
 • Kontakta SBC vad gäller pantsättning, lägenhetsfakta etc
 • Enligt våra stadgar är lägenheten avsedd för permanent boende – inte som övernattningslägenhet
 • Vad gäller lägenetens yta är det den som är enligt vår lägenheteregister.

 

Medlemskap samt ut- och inflyttning

Att tänka på för ut- och inflyttande liksom mäklare:

 • Bifoga UC på köparen vid medlemskapansökan
 • Gällande godkännandet av medlemsansökan följer våra stadgar, om vi önskar snabbare hantering, i den mån vi har möjlighet skicka mail innan.
 • Inflyttning kan ske när inträde för ny medlem - respektive utträde för gammal medlem beviljats av styrelsen på styrelsemöte.
 • Meddela styrelsen om inflyttningsdatum om det ändras än vad som framgår av ansökan
 • Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.
 • Lägenheten besiktigas av styrelsen i samband med överlåtelsen.


Ägarandel

Den som avser att bo i lägenheten ska äga större andelen, minimum 75% och medsökande för maximum 25%.


Månadsavgiften

Månadsavgiften höjdes senast den 2014-01-01 och vi har inte diskuterat att höja någon under 2016.

I månadsavgiften ingår det värme, vatten samt basutbud för TV och bredband, mer ingående information om bredband se under fliken "Kabel-TV & bredband". Kostanden för bredband är 89 kr per månad för 100/100 Mbit/s.


Hemförsäkring

Varje enskild medlem tecknar ett bostadsrättstillägg på sin hemförsäkring.


Nycklar vid försäljning

Följande nycklar överlämnas till ny medlem

 • tre ASSA-nycklar till lägenhet (beteckning CLH 353, numrerade 1,2,3)
 • tre fas-nycklar till (överlåset)
 • två nycklar till postbox
 • två nycklar till tvättkolv


Parkering

För boendeparkering kontakta Stockholms stad.


Trivsel- & ordningsregler

För allas trevnad så har vi Trivsel- & ordningsregler som ska följas (se fliken för lagar, stadgar, och ordningsregler). Det är viktigt att du som köpare är införstådd med dessa regler.

Informera köpare om våra trivsel- & ordningsregler. All ombyggnation ska anmälas till styrelsen. 


Andra frågor

Kontakt med styrelsen se fliken "styrelse och kontaktinfo"

Köpehandlingarna skickas till vår adress - se fliken "styrelse och kontaktinfo".