Nycklar och vår säkerhet

Vår fastighet har ett låssytem som är specifikt för vår fastighet. Låssystemet skyddar oss från otillbörlig kopiering av nycklar. Det innebär att nycklar till din dörr inte kan kopieras utan att du har fått en undertecknad rekvisition av styrelsen. Alla kopieringar och eventuella omstiftningar noteras i ett vårt låsregister.

Ifall ni låser er ute eller tappar bort dina nycklar och måste tillkalla låssmed, kontakta i första hand vår låssystemsansvariga, Låsman AB,  tfn 08-84 00 14. De finns på Rosenlundsgatan 20 och har följande öppettider; måndag – torsdag 8.30 - 17.00 och fredag 8.00 - 15.00. Hemsida: www.lasman.se 

Ifall ni behöver kontakta en låssmed utanför dessa öppettider gör följande;

  • Kontakta en auktoriserad låssmed
  • Se till att de inte borrar upp ASSA-låset
  • Spar låskolven när de har öppnat dörren (om så behövs)
  • Kontakta styrelsen för en rekvisition för att få låset omstiftat
  • Rekvisitionen lämnas till Hornsplans låsservice
  • Kontakta Hornsplans låsservice och avsätt tid för omstiftning


Ifall ASSA-kolven borras upp och ersätts med annat lås, rubbas husets låssystem, vilket äventyrar vår säkerhet. Det blir en lägre kostnad att stifta om ett lås istället för att byta till ett helt nytt. Styrelsen ska underrättas så vi kan skriva en rekvisition att låset ska stiftas om samt att det ska noteras i vårt låsregister.

Om ni behöver göra fler nycklar så måste styrelsen underrättas så vi kan skriva en rekvisition som ska lämnas till Hornsplans låsservice.


Vid försäljning

Vid en försäljning/överlåtelse av bostadsrätt ska följande nycklar överlämnas till ny medlem;

  • Tre ASSA-nycklar till lägenheten som även går till allmänna utrymmen
  • Tre FAS-nycklar (överlås) till lägenheten
  • Två nycklar till postbox
  • Två nycklar till bokningscylinder till tvättstugan

ASSA-nycklarna ska vara märkta med 1, 2 och 3. Kontakta styrelsen för att vara säker på hur många nyckar som finns till din lägenhet.


Nyckel till cykelrum

Åtkomst till cykelrummet tillhör endast de som har en cykelrumsnyckel. Utkvittering av denna sker från styrelsen, och för att erhålla cykelrumsnyckel krävs deponi.