Lägenhetsnummer

Det nationella lägenhetsregister ska inte förväxlas med bostadsrättsföreningens lägenhetsförteckning, som också kallas lägenhetsregister. Det nya nationella lägenhetsnumret är endast till för folk- och bostadsräkningen det med fyra nummer typ 1105. Detta nummer är bundet till adress då det finns i båda huskropparna, dvs 1105 finns i både gatu- och i gårdshus. Du ska inte ange det vid lägenhetsförsäljning eller liknande – då är det lägenhetsnumret enligt föreningens lägenhetsregister, ett nummer mellan 01-55.


Observera adresserna

Gatuhuset: Brännkyrkagatan 92
Gårdshuset: Brännkyrkagatan 92A