Aktuellt

Du hittar alltid den mest aktuella informationen på vår blogg, men här uppmärksammar vi större händelser eller planer, och påminner om olika saker.


På förekommen anledning

Rökning i fönstret är förbjudet – det påverkar dina grannar

  • Grannarna som bor under får in askan och glöd i sina lägenheter. Glöden kan orsaka brännskador och i sämsta fall brand.
  • gannarna ovanför får in cigarettröken i sina lägenheter vilket inte är så uppskattat om man inte är rökare.
  • Genom att fimpa cigarett mot fönsterbläck och/eller fasad skadar fasaden som är förenings ägor en merkostad som påverkar alla

Visst ni får röka och snusa men släng inte cigarettfimar och beganat snus på gårdarna. Snälla använd askopparna som finns vid soptunnorna och vid borden.


Tömning av askoppar görs av er som använder dem

Fimpar och porttionssnus som slängs på gården bidrar inte till ökad trevnad och dessutom så säker det värdet fastigheten och därmed även värdet på din lägenhet.