Välkommen!

Hem

Vid Zinkensdamm på Södermalm i Stockholm ligger bostadsrättsföreningen Brännis 92. Föreningen omfattar totalt 55 lägenheter och 2 företagslokaler fördelat på gatu- och gårdshus.

Här bor vi med närhet till såväl stadspuls såsom grönområden med strandpromenader i bostadsrättsföreningen Brännis92 - ett omtyckt bostadsområde som passar alla.